Terug naar Training

Bewustwordingstraining Algemeen

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. Introductie
 2. Waarom deze training?
  Verschillende voorschriften
  1 Quiz
 3. Opleidingsverplichting
  3 Paragrafen
  |
  2 Quizzen
 4. Wat is een gevaarlijke stof?
  2 Paragrafen
  |
  2 Quizzen
 5. Klassen en divisies
  Klassen en divisies
  13 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 6. Incidenten
  4 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 7. Scheiding in opslag
  1 Quiz
 8. Verpakkingen
  Verpakkingen
  1 Paragraaf
  |
  1 Quiz
 9. Etikettering en kenmerking
  Vervoersetikettering
  5 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 10. IBC's
  2 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 11. Oververpakkingen
  1 Quiz
 12. Gebruiksetikettering
  2 Paragrafen
  |
  1 Quiz
Hoofdstuk 11 van 12
In uitvoering

Oververpakkingen

Wanneer geëtiketteerde verpakkingen in een grotere verpakking of omhulsel worden geplaatst, dan wordt dit een oververpakking.

In de voorschriften is een verplichting opgenomen om bij gebruik van een oververpakking, waarbij de vereiste etikettering en kenmerking op de daarin geplaatste verpakkingen niet goed zichtbaar zijn, het woord “OVERVERPAKKING” met een minimale hoogte van 12 mm aan te brengen. Dit geldt ook voor kleinere oververpakkingen dan 30 kg. Bij internationaal vervoer moeten de woorden “OVERVERPAKKING” / “OVERPACK” / “UMVERPACKUNG” / “SUREMBALLAGE” in het Nederlands en daarnaast in de Engelse, Franse of Duitse taal worden aangebracht op de oververpakking.

Oververpakkingen moeten worden voorzien van de volgende opschriften en etiketten:

 • UN-nummers van de gevaarlijke stoffen
 • Eén of meerdere gevaarsetiketten
 • Het woord “OVERVERPAKKING” in de juiste talen
 • Zonodig het kenmerk milieugevaarlijk en/of pijletiketten

Limited quantities

Geen zichtbare verpakkingen

Alle opschriften en etiketten aanbrengen op de oververpakking met de woorden; “OVERVERPAKKING” in de juiste talen.

Geen zichtbare verpakkingen

Alle opschriften en etiketten aanbrengen op de oververpakking met de woorden; “OVERVERPAKKING” in de juiste talen.

Geen zichtbare verpakkingen

Alle opschriften en etiketten aanbrengen op de oververpakking met de woorden; “OVERVERPAKKING” in de juiste talen.

Zichtbare verpakkingen

Wanneer alle opschriften en etiketten goed zichtbaar zijn van alle verpakkingen hoeven ze niet herhaald te worden op de oververpakking.

Hoofdstuk inhoud
error: Rustig aan!...