Terug naar Training

Bewustwordingstraining Algemeen

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. Introductie
 2. Waarom deze training?
  Verschillende voorschriften
  1 Quiz
 3. Opleidingsverplichting
  3 Paragrafen
  |
  2 Quizzen
 4. Wat is een gevaarlijke stof?
  2 Paragrafen
  |
  2 Quizzen
 5. Klassen en divisies
  Klassen en divisies
  13 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 6. Incidenten
  4 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 7. Scheiding in opslag
  1 Quiz
 8. Verpakkingen
  Verpakkingen
  1 Paragraaf
  |
  1 Quiz
 9. Etikettering en kenmerking
  Vervoersetikettering
  5 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 10. IBC's
  2 Paragrafen
  |
  1 Quiz
 11. Oververpakkingen
  1 Quiz
 12. Gebruiksetikettering
  2 Paragrafen
  |
  1 Quiz
Hoofdstuk 2 van 12
In uitvoering

Verschillende voorschriften

Voor alle soorten van vervoer van gevaarlijke stoffen zijn voorschriften gemaakt, om te zorgen dat het vervoer veilig kan plaatsvinden. De vervoersvoorschriften geven aan wanneer stoffen ingedeeld moeten worden als gevaarlijke stof in een gevarenklasse, een verpakkingsgroep en een UN-nummer. Ook worden voorschriften gegeven voor vrijstellingen, documenten, het verpakken en het vervoer.

De voorschriften worden gemaakt aan de hand van het modelvoorschrift van de UN (United Nations), ook wel het oranje boek genoemd.

Doordat er verschillende voorschriften zijn voor alle verschillende vervoersmodaliteiten, moet je ook rekening houden met verschillende regels voor dezelfde stoffen. Dit kan nogal eens wat verwarring opleveren en helaas ook zelfs boetes. Om dit te voorkomen laten wij jou de verschillen zien aan de hand van verschillende cursusmodules:

 • Algemeen – Geldt voor alle voorschriften  (hier ben je nu mee begonnen!)
 • ADR – Wegvervoer
 • IMDG – Zeevaart   (optioneel)
 • IATA – Luchtvaart   (optioneel)

Daarnaast zijn er voorschriften opgenomen voor het vervoer via spoor of binnenvaart in:

 • RID – Spoorvervoer
 • ADN – Binnenvaart
Voorschriften voor wegvervoer (ADR)
Voorschriften voor spoorvervoer (RID)
Voorschriften voor binnenwater (ADN)
Voorschriften voor zeevervoer (IMDG)
Voorschriften voor luchtvracht (IATA)
error: Rustig aan!...